Travely.biz

Le ultime notizie, commenti e funzionalità da The Futura

– Quantafuels teknologi er essessiell – E24

Quantafuel stuper videre på børs etter en overraskende emisjon der storeier BASF ikke satset nye penger. – Unødvendig å øke vår eierandel for et slikt samarbeid, sier det tyske selskapet.

TROR PÅ TEKNOLOGIEN: Men BASF vil ikke satse mer penger på Quantafuel. Bildet er fra sistnevntes prosesseringsanlegg i danske Skive.

editore: editore:

Quantafuel er største børstaper mandag med en nedgang på 18,3 prosent.

Dermed har aksjen stupt rundt 26 prosent siden selskapet, som satser på kjemisk resirkulering av plastavfall gjennom såkalt pyrolyse, annonserte en rettet emisjon på 400 millioner kroner torsdag i forrige uke.

Flere analytikere har påpekt, blant annet til Finansavisenat timingen er underlig, og at det indikerer flere negative nyheter fra selskapet fremover.

Nordea Markets tar opp dekning av Quantafuel med en salgsanbefaling mandag, og påpeker, ifølge TDN Direkt, at selskapet gjentatte ganger har bommet på sitt mål om såkalt i «Proof-of-concept» vedanke sit sk vedanke flag

Forrige ukes kapitalinnhenting ble gjennomført uten støtte from Quantafuels største aksjonær, det tyske kjemikonsernet BASF, som har vært en Investor siden høsten 2019.

Jens Fey, kommunikasjonssjef i BASF, skriver i en e-post til E24 at Quantafuels teknologi er en “essensiell brikke” i BASFs såkalte “ChemCyling”-prosjekt, som går ut på på på kåm ol jevnet in prosjen

«Vi ser frem til å fortsette vårt felles arbeid for å ytterligere utvikle Quantafuels teknologi mot å opttimere dette råstoffet. For et slikt samarbeid, er det ikke nødvendig å øke vår eierandel i selskapet», skriver Fey.

– Beste beslutningen i selskapets historie

– Dette er den beste beslutningen vi har tatt i selskapets historie. BASF offre prodotti, prodotti e servizi di rete, e altri negozi di base per la tecnologia, per quanto riguarda il carburante e la spesa fino all’E24 høsten 2020.

Han fortalte da om bakgrunnen for at BASF hadde kommet inn per l’ottobre 2019, con investimenti per 20 milioni di euro likt fordelt mellom egenkapital og et konvertibelt obligasjonslån.

Da Quantafuel-aksjen nådde toppen vinteren 2021 etter fantastisk kursoppgang, satt BASF med en papirgevinst på over en miliardi di corone, ifølge E4s anslag.

– Jeg pratet med folk fra BASF her om dagen, og de hadde ikke peiling på hva aksjekursen var. De er ikke opptatt av aksjegevinster, de vil bygge et mark, sa Bøhn til E24 i det ovennevnte intervjuet.

Siden har kursen kollapset som følge av stadige utfordringer e forsinkelser ved Skive-anlegget, og Bøhn har forlatt selskapet.

Den nye Quantafuel-sjefen, Lars Rosenløv, avviser at den nye emisjonen betyr nok en utsettelse av «proof of concept» ved Skive, noe selskapet tidligere har indikert vil skje senest i løpet kvarav første

— INGEN ENDRING I GUIDING: Quantafuel-sjef Lars Rosenløv.

– Det er ingen endring i guideen. Vi opplever god produksjon i Skive, o vi vet at det vi gjør, virker. Vi har konvertert 200 tonn plastavfall de siste to ukene, og sendt fem lastebiler med ferdig produkt til vår partner BASF allerede i januar, sammenlignet med seks i hele 2021, sier Rosenløv til E24.

Han opplyser vide at selskapet nå jobber medoptimisering o stabilizzasering av anlegget, slik at produksjonen over tid skal bli enda høyere.

– Hvilken betydning har det at BASF har valgt å ikke delta i denne siste emisjonen?

– BASF er en solid og sterk støttespiller som vi er veldig godt fornøyd med, sier Rosenløv.

Gevinst solido di Fortsatt

BASF nær doblet sin eierandel i Quantafuel da det konverterte sitt lån til aksjer i fjor sommer, og rykket dermed opp til å bli største aksjonær med 10,6 prosent.

Med dagens aksjekurs på i underkant av 21 kroner, er tyskerne fortsatt solid i pluss, med en kostpris på 14,4 kroner per aksje.

Rappresentante BASF i Quantafuels styre gjennom Dr. Maximilian Walter, som er konserndirektør for petrokjemisk teknologi i gigantkonsernet.

SVARER: Kommunikasjonssjef Jens Fey e BASF.

Quantafuels kommersielle direktør e Nestleder, Dr. Christian Lach, ble også rekruttert fra nettopp BASF.

«Det er vårt mål å bruke pyrolyseolje fra Quantafuel som råmateriale i vår kjemiske produksjon, og dermed bidra til en mer sirkulær økonomi for plast, samtidig som vi kan tilby våyre ksesek produksjon en mer sirkulær økonomi for plast, samtidididi kses vunderjell på s

Friske Lego-penger

Mens BASF takket nei til å spytte inn mer penger, valgte en annen sentral investitore å åpne lommeboken igjen.

Kirkbi Invest, investingsselskapet til den styrtrike eierfamilien bak Lego-konsernet, skyter inn 100 millioner kroner i emisjonen, tilsvarende en fjerdedel av kapitalen.

Dermed øker Kirkbis eierandel fra drøye ni prosent tol 10,8 prosent, og danskene overtar plassen som Quantafuels største eier.

BLIR STØRST: Lego-eier Kirk Kristiansen (midten), il suo personaggio di Thomas (tv) e i giochi Lego-sjef Jørgen Vig Knudstorp.

På sine hjemmesider beskrives Kirkbi som det private holding- og investeringsselskapet til Lego-eier Kirk Kristiansen, som er “grunnlagt for å bygge en bærekraftig fremtid for familiens eierskap gjennom generasjoner”.

E24 per i contatti con Kirkbis pressesjef Daniel Vamosi, som opplyser at selskapet ikke ønsker å kommentere sin investering i Quantafuel.

Stiller spørsmål ved nytt anlegg

Selskapet har opplyst at mesteparten av emisjonsprovenyet skal brukes til å finansiere et nytt produksjonsanlegg i Esbjerg, som har en anslått kostnad på rundt 700 millioner kroner.

I et intervju med Finansavisen i forrige uke stilte Arctic-analytiker Ivar Ryttervold spørsmål om hvorfor dette anlegget skulle drive med mekanisk prosessering, og om dette var et skifte av strategi fordi den kjemiske prosessen ikke fungerte.

– Anlegget vårt i Esbjerg vil være en game-changer for plastavfallsmarkedet i Danmark. Vi skal bygge et moderne sorteringsanlegg for plastavfall, som med tiden vil bli integrert med et kjemisk resirkuleringsanlegg, sier Rosenløv.

Ved Esbjerg-anlegget vil plastikk bli sortert i rene fraksjoner som kan selges enten til mekanisk resirkulering eller behandles kjemisk ved Quantafuels egne anlegg.

– Dette vil gi oss kontroll på råvarestrømmen ogoptimisere resirkuleringsgraden av plastavfall, i tråd med EUs og nasjonale mål. Anlegget vil bidra med en solid positiv kontantstrøm fra andre halvdel av 2023, sier Rosenløv.

Les også

Cacciatore di Quantafuel 400 milioni di corone

Les også

– Den beste beslutningen nella storia di Quantafuels

Les på E24+

Slik vil Quantafuel gjøre en kule på plast

Les på E24+

Det lukter faktisk av Quantafuel-emisjonen

Les også

Quantafuel-innsidere har dumpet aksjer per 182 milioni

READ  SAS proroga aumento di capitale - può rimanere in tribunale fino a Natale